icon_loading

Měsíční statistiky - Listopad 2018

Podíly hledání

Pohyby čtenářů

Vstupy a přihlášení do systému

Vstupy čtenářů z knihovny a mimo ní

Souhrny

Celkové statistiky

Název Počet
Počet zaregistrovaných čtenářů 402
Počet dokumentů v knihovně 96150
Počet exemplářů v knihovně 31940
Počet aktivních výpůjček 1419

Statistiky fondů

Fond počet dokumentů počet exemplářů
Monografie 24412 10943
Článek z časopisu 66014 0
Periodika 1059 20832
Multimédia 244 139
Cestovní zprávy 109 0
Normy,Ochrané dokum., patenty 14 11
Překlady 197 14
Rešerše 77 0
Výzkumné a VŠ zprávy 3 0
Obsahy časopisů 1291 0
Pracovní tisky 26 0
Archivní články 2704 0
Dokumenty z konferencí 0 1