icon_loading

Měsíční statistiky - Září 2019

Podíly hledání

Pohyby čtenářů

Vstupy a přihlášení do systému

Vstupy čtenářů z knihovny a mimo ní

Souhrny

Celkové statistiky

Název Počet
Počet zaregistrovaných čtenářů 372
Počet dokumentů v knihovně 97849
Počet exemplářů v knihovně 33662
Počet aktivních výpůjček 1380

Statistiky fondů

Fond počet dokumentů počet exemplářů
Monografie 24450 11267
Článek z časopisu 64846 0
Periodika 1013 22230
Multimédia 244 139
Cestovní zprávy 109 0
Normy,Ochrané dokum., patenty 14 11
Překlady 197 14
Rešerše 77 0
Výzkumné a VŠ zprávy 3 0
Obsahy časopisů 1615 0
Pracovní tisky 26 0
Archivní články 5255 0
Dokumenty z konferencí 0 1