icon_loading

Měsíční statistiky - Listopad 2021

Podíly hledání

Pohyby čtenářů

Vstupy a přihlášení do systému

Vstupy čtenářů z knihovny a mimo ní

Souhrny

Celkové statistiky

Název Počet
Počet zaregistrovaných čtenářů 259
Počet dokumentů v knihovně 101649
Počet exemplářů v knihovně 37826
Počet aktivních výpůjček 1088

Statistiky fondů

Fond počet dokumentů počet exemplářů
Monografie 23893 11746
Článek z časopisu 68287 0
Periodika 1015 25903
Multimédia 247 144
Cestovní zprávy 109 0
Normy,Ochrané dokum., patenty 14 18
Překlady 225 14
Rešerše 77 0
Výzkumné a VŠ zprávy 3 0
Obsahy časopisů 2498 0
Pracovní tisky 26 0
Archivní články 5255 0
Dokumenty z konferencí 0 1