icon_loading

Měsíční statistiky - Říjen 2021

Podíly hledání

Pohyby čtenářů

Vstupy a přihlášení do systému

Vstupy čtenářů z knihovny a mimo ní

Souhrny

Celkové statistiky

Název Počet
Počet zaregistrovaných čtenářů 257
Počet dokumentů v knihovně 101538
Počet exemplářů v knihovně 37597
Počet aktivních výpůjček 1077

Statistiky fondů

Fond počet dokumentů počet exemplářů
Monografie 24088 11697
Článek z časopisu 68047 0
Periodika 1015 25723
Multimédia 247 144
Cestovní zprávy 109 0
Normy,Ochrané dokum., patenty 14 18
Překlady 225 14
Rešerše 77 0
Výzkumné a VŠ zprávy 3 0
Obsahy časopisů 2432 0
Pracovní tisky 26 0
Archivní články 5255 0
Dokumenty z konferencí 0 1