icon_loading

Měsíční statistiky - Červenec 2019

Podíly hledání

Pohyby čtenářů

Vstupy a přihlášení do systému

Vstupy čtenářů z knihovny a mimo ní

Souhrny

Celkové statistiky

Název Počet
Počet zaregistrovaných čtenářů 373
Počet dokumentů v knihovně 97506
Počet exemplářů v knihovně 33669
Počet aktivních výpůjček 1402

Statistiky fondů

Fond počet dokumentů počet exemplářů
Monografie 24403 11219
Článek z časopisu 67112 0
Periodika 1059 22285
Multimédia 244 139
Cestovní zprávy 109 0
Normy,Ochrané dokum., patenty 14 11
Překlady 197 14
Rešerše 77 0
Výzkumné a VŠ zprávy 3 0
Obsahy časopisů 1558 0
Pracovní tisky 26 0
Archivní články 2704 0
Dokumenty z konferencí 0 1