icon_loading

Měsíční statistiky - Leden 2020

Podíly hledání

Pohyby čtenářů

Vstupy a přihlášení do systému

Vstupy čtenářů z knihovny a mimo ní

Souhrny

Celkové statistiky

Název Počet
Počet zaregistrovaných čtenářů 361
Počet dokumentů v knihovně 98532
Počet exemplářů v knihovně 34420
Počet aktivních výpůjček 1344

Statistiky fondů

Fond počet dokumentů počet exemplářů
Monografie 24529 11383
Článek z časopisu 65322 0
Periodika 1014 22872
Multimédia 244 139
Cestovní zprávy 109 0
Normy,Ochrané dokum., patenty 14 11
Překlady 198 14
Rešerše 77 0
Výzkumné a VŠ zprávy 3 0
Obsahy časopisů 1741 0
Pracovní tisky 26 0
Archivní články 5255 0
Dokumenty z konferencí 0 1