icon_loading

Měsíční statistiky - Květen 2018

Podíly hledání

Pohyby čtenářů

Vstupy a přihlášení do systému

Vstupy čtenářů z knihovny a mimo ní

Souhrny

Celkové statistiky

Název Počet
Počet zaregistrovaných čtenářů 429
Počet dokumentů v knihovně 96742
Počet exemplářů v knihovně 30586
Počet aktivních výpůjček 1379

Statistiky fondů

Fond počet dokumentů počet exemplářů
Monografie 26026 10776
Článek z časopisu 65190 0
Periodika 1057 19645
Multimédia 244 139
Cestovní zprávy 109 0
Normy,Ochrané dokum., patenty 14 11
Překlady 197 14
Rešerše 77 0
Výzkumné a VŠ zprávy 3 0
Obsahy časopisů 1095 0
Pracovní tisky 26 0
Archivní články 2704 0
Dokumenty z konferencí 0 1